Cite Score:
0.25
ELSEVIER SCOPUS

Archive - International Cardiovascular Research Journal: Mar 2018, 12 (1), 7 articles.

Aug
2019
Research Article

06 Aug, 2019

AUTHORS

Sara Emamgholipour, Ali Akbari Sari, Mohsen Pakdaman, Sara Geravandi

Final Published scheduled for 12 (1)
Aug
2019
Research Article

06 Aug, 2019

AUTHORS

Anna Sioziou, Hector Katifelis, Evangelia Legaki, Nikolaos Patelis, Dimitrios Athanasiadis, Theodoros Liakakos, Christos Klonaris, Maria Gazouli

Final Published scheduled for 12 (1)
Aug
2019
Research Article

06 Aug, 2019

AUTHORS

Noormohammad Noori, Turan Shahraki, Alireza Teimouri, Iraj Shahramian

Final Published scheduled for 12 (1)
Aug
2019
Research Article

06 Aug, 2019

AUTHORS

Arash Khorrami, Alireza Garjani, Bahador Bagheri, Nasrin Maleki-dizaji, Mojtaba Ziaee

Final Published scheduled for 12 (1)
Aug
2019
Research Article

06 Aug, 2019

Final Published scheduled for 12 (1)
Aug
2019
Brief Report

06 Aug, 2019

AUTHORS

Toba Kazemi, Tahmine Tavakoli, Morteza Hajihosseini, Elahe Yari

Final Published scheduled for 12 (1)
Aug
2019
Case Report

06 Aug, 2019

AUTHORS

Maruti Haranal, Joseph Xavier, Hetal Mehta, Sridhar Melagiriyappa

Final Published scheduled for 12 (1)